Accomodatie

Accommodatie

  • Buitenbaan van 40m x 25m
  • Terrein voor inwijding in de T.R.E.C. (wedstrijd in trektochten te paard)
  • Longeerbaan 18 m diameter , met beveiliging
  • Cantine
  • 2 boxen voor medische verzorging
  • Ruimten met afdak , afzetting met brede linten.
  • Verschillende paden met bodem van aarde.
  • Stoelen, tafels en banken om te wachten en naar de stilte te luisteren.